Häst Hund Städning
suomeksi

Aktuellt

 

 
Aktuellt  |  Kontaktuppgifter  |  Prislista
 

Kontaktuppgifter

Företagsinfo

F:ma Klopeti – Klopp – Mopp
Grundat 1998
Fo-nummer: 1474865-0
Moms reg.

Bankförbindelse: Nordea
IBAN FI 55 1235 3000 1027 22

Kontakt

Nina Källi
Tfn 050–5970964
nina.kalli@mybusiness.fi

   
  F:ma Klopeti-Klopp-Mopp  |  Rönnbackavägen 65, 10300 Karis  |  Tfn 050 597 0964  |  nina.kalli@mybusiness.fi